باحساب
تاریخ امروز تبدیل تاریخ تقویم ایران ساعت جهانی محاسبه سن فاصله دو تاریخ

ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی

نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.

ترتیبنام فرانسوینام انگلیسیتعداد روز
۱ ژانویهJanuary (جَنیوئری)۳۱ روز
۲ فوریه February (فِبریوئری)۲۸ یا ۲۹
۳ مارسMarch (مارچ)۳۱ روز
۴ آوریلApril (اِیپریل)۳۰ روز
۵ مهMay (مِی)۳۱ روز
۶ ژوئنJune (جون)۳۰ روز
۷ ژوئیهJuly (جولای)۳۱ روز
۸ اوتAugust (آگِست)۳۱ روز
۹ سپتامبرSeptember (سِپتِمبِر)۳۰ روز
۱۰ اکتبرOctober (آکتوبِر)۳۱ روز
۱۱ نوامبرNovember (نُوِمبِر)۳۰ روز
۱۲ دسامبرDecember (دیسِمبِر)۳۱ روز

ماه های سال ۲۰۲۲ میلادی به شمسی

در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۲ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال ۱۴۰۰ شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.

معادل به شمسیماه میلادی (2022)
۱۱ دی تا ۱۱ بهمنJanuary (جَنیوئری)
۱۲ بهمن تا ۹ اسفندFebruary (فِبریوئری)
۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردینMarch (مارچ)
۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشتApril (اِیپریل)
۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خردادMay (مِی)
۱۱ خرداد تا ۹ تیرJune (جون)
۱۰ تیر تا ۹ مردادJuly (جولای)
۱۰ مرداد تا ۹ شهریورAugust (آگِست)
۱۰ شهریور تا ۸ مهرSeptember (سِپتِمبِر)
۹ مهر تا ۹ آبانOctober (آکتوبِر)
۱۰ آبان تا ۹ آذرNovember (نُوِمبِر)
۱۰ آذر تا ۱۰ دیDecember (دیسِمبِر)

ماه های سال ۱۴۰۰ شمسی به میلادی

معادل به میلادیماه شمسی (۱۴۰۰)
21 March - 20 Aprilفروردین
21 April - 21 Mayاردیبهشت
22 May - 21 Juneخرداد
22 June - 22 Julyتیر
23 July - 22 Augustمرداد
23 August - 22 Septemberشهریور
23 September - 22 Octoberمهر
23 October - 21 Novemberآبان
22 November - 21 Decemberآذر
22 December - 20 Januaryدی
21 January - 19 Februaryبهمن
20 February - 20 Marchاسفند
Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir