باحساب
تاریخ امروز تبدیل تاریخ تقویم ایران ساعت جهانی محاسبه سن فاصله دو تاریخ

ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی

نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.

ترتیبنام فرانسوینام انگلیسیتعداد روز
۱ژانویهJanuary (جَنیوئری)۳۱ روز
۲فوریهFebruary (فِبریوئری)۲۸ یا ۲۹
۳مارسMarch (مارچ)۳۱ روز
۴آوریلApril (اِیپریل)۳۰ روز
۵مهMay (مِی)۳۱ روز
۶ژوئنJune (جون)۳۰ روز
۷ژوئیهJuly (جولای)۳۱ روز
۸اوتAugust (آگِست)۳۱ روز
۹سپتامبرSeptember (سِپتِمبِر)۳۰ روز
۱۰اکتبرOctober (آکتوبِر)۳۱ روز
۱۱نوامبرNovember (نُوِمبِر)۳۰ روز
۱۲دسامبرDecember (دیسِمبِر)۳۱ روز

ماه های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی

در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.

معادل به شمسیماه میلادی (2024)
۱۱ دی تا ۱۱ بهمنJanuary (جَنیوئری)
۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفندFebruary (فِبریوئری)
۱۱ اسفند تا ۱۲ فروردینMarch (مارچ)
۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشتApril (اِیپریل)
۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خردادMay (مِی)
۱۲ خرداد تا ۱۰ تیرJune (جون)
۱۱ تیر تا ۱۰ مردادJuly (جولای)
۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریورAugust (آگِست)
۱۱ شهریور تا ۹ مهرSeptember (سِپتِمبِر)
۱۰ مهر تا ۱۰ آبانOctober (آکتوبِر)
۱۱ آبان تا ۱۰ آذرNovember (نُوِمبِر)
۱۱ آذر تا ۱۱ دیDecember (دیسِمبِر)

ماه های سال ۱۴۰۳ شمسی به میلادی

معادل به میلادیماه شمسی (۱۴۰۳)
20 March - 19 Aprilفروردین
20 April - 20 Mayاردیبهشت
21 May - 20 Juneخرداد
21 June - 21 Julyتیر
22 July - 21 Augustمرداد
22 August - 21 Septemberشهریور
22 September - 21 Octoberمهر
22 October - 20 Novemberآبان
21 November - 20 Decemberآذر
21 December - 19 Januaryدی
20 January - 18 Februaryبهمن
19 February - 20 Marchاسفند
تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir