باحساب

نقشه ایران و اطلس ماهواره ای راههای کشور آنلاین

ازنظر موقعیت جغرافیایی ، ایران درجنوب غربی آسیا و درمنطقه خاورمیانه قرار دارد و هجدهمین کشور جهان ازنظر وسعت است. نقشه ایران ( Iran map ) و کشورهای همسایه دربالای صفحه وجودداشته وازآن میتوان بعنوان یک اطلس جغرافیایی کامل و دارای کیفیت بالا یاد کردکه برمبنای گوگل مپ و طراحی شده. لایه های موجود عبارتنداز نقشه راههای ایران و شهرهای کشور ( و گوگل) ، نقشه و عکس ماهواره ای و ارتفاعی ( توپوگرافی ) سطح زمین.

باانتخاب هریک ازنماهای ذکر شده شکلهای متفاوت نقشه ایران نمایش داده میشود و ازطریق لینکهایی که کنار نقشه موجوداست امکان تعیین فاصله شهرها و مسیریابی راههای ایران و محاسبه مساحت زمین وجوددارد. همچنین لینک تعیین مختصات جغرافیایی و ارتفاع مناطق از سطح دریا برحسب واحدهای متنوع روی نقشه ایران وجود دارد.

نقشه راههای ایران و اطلس جاده و کشورهای همسایه

درمنوی گزینش لایه، دو گزینه اصلی بنام نقشه راهها گوگل و وجود دارندکه برای مشاهده نقشه راههای ایران و کشورهای همسایه آن بصورت آنلاین بکار میروند. البته جاده ها و راهها درگزینه های دیگرنیز قابل مشاهده هستند ولی بدلیل حجم بیشتر آنها ، درمواردیکه هدف فقط نمایش نقشه راههای ایران میباشد بهتراست ازنمای راهها استفاده گردد تاحجم کمتری ازپهنای باند اینترنت کاربر استفاده شود و نقشه ایران سریعتر نمایان گردد.

بمنظور یافتن شهر یامنطقه ای خاص در اطلس ایران ویانقاط درون شهرهای آن، کافیست دربخش جستجو نام محل مورد نظر خود راوارد نماییدتا درصورت موجود بودن اسم و موقعیت منطقه مورد نظر درسرورگوگل آن نقطه روی نقشه ایران آنلاین نشان داده شود.

علاوه برجستجوی عنوان مکان درنقشه آنلاین ،قابلیت مسیریابی راههای ایران میان هردو مبدا و مقصد دلخواه وجودداشته و بدین منظور لازم است ابتدا لینک مربوط به مسیر راانتخاب نمایید تابه صفحه مسیریابی باحساب منتقل گردید. درمحل تایپ نام مبدا و مقصد درصفحه مربوطه، نام شهر یامنطقه مورد نظر خودرا وارد نموده و برمبنای اینکه حالت رانندگی یاحالت پیاده رادرنظر دارید مسیر مناسب بهمراه فاصله شهرها برحسب کیلومترروی نقشه ایران نمایان میگردد. دقت شود مسیر پیشنهادی درحالت رانندگی ازمسیرهای بزرگراهی و جاده ها و راههای اصلی عبور میکند امادرحالت پیاده ازمسیرهای فرعی و خلاف جهت درون جاده و راههای یکطرفه نیز میتوان عبور کرد.

نقشه ماهواره ای ایران و عکس هوایی شهرهای کشور

ازدیگر امکانات جذاب نقشه های گوگل تصاویر ماهواره ای ( Satellite map ) میباشد و درآن تصویر کامل شهرهای کشور و نقاط مختلف زمین ازنمای ماهواره و بابزرگنماییهای متفاوت ملاحظه میگردد.این تصاویر ماهواره ای برای ایران نیزوجود داشته و بکمک آنها میتوان تصاویر راههای ایران ، شهرها ، دریاچه و دریاها و ... رابراحتی ازنمای ماهواره مشاهده نمود. قدرت واقعی اطلس و نقشه ماهواره ای ایران زمانی مشخص میشودکه بدانیم بکمک گزینه مساحت و محیط ، مساحت و محیط هرقطعه زمین و باهرشکل و ابعاد آنلاین محاسبه میگردد. بعنوان نمونه مساحت زمینهای کشاورزی ، مساحت کشور ایران و سایر کشورها ، مساحت شهرها و عوارض مختلف قابل محاسبه هستند. توجه نماییدکه قابلیت محاسبه مساحت و محیط زمین درلایه های دیگر نقشه ایران نیز میسراست امادر نمای ماهواره ای نقشه ایران بهتر اینکار انجام میپذیرد چراکه دراینحالت جزئیات عوارض زمین بهتر نمایان میگردد.

نقشه ارتفاعی و توپوگرافی ایران

کشور ایران هم زمینهای پست و کم ارتفاع و کویری دارد و هم نواحی مرتفع کوهستانی. بمنظور تعیین ارتفاع نقاط مختلف مانند ارتفاع کوهها ویا شهرهای ایران ویا عمق خلیج فارس و دریای عمان، پس ازانتخاب لینک ارتفاع و مختصات و ورودبه بخش مختصات، باانتخاب نقطه مورد نظرروی نقشه ایران، ارتفاع ازسطح دریا همراه مختصات جغرافیایی مشخص میگردد. بدین ترتیب میتوان ارتفاع هرنقطه ایران رابراحتی محاسبه نمود.

جهت مشاهده توپوگرافی و ارتفاعات ایران بشکل مدل برجسته و آنلاین باید نقشه ارتفاعی راانتخاب کنید.بافعال کردن گزینه نقشه ارتفاعی ایران ، کوهها و نقاط مرتفع بصورت مدل برجسته نمایان میگردند. اگردراین لایه به اندازه کافی بزرگنمایی کنید توپوگرافی ایران نمایش داده میشودکه درراستای بررسی ناهمواریها و وضعیت ارتفاعی ایران بسیار مناسب است.