باحساب

تعیین طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با نقشه گوگل

دستگاه مختصات جغرافیایی، دستگاه مختصاتی است سه بعدی که به کمک آن مکان نقاط روی زمین معین میگردد. دو مولفه عرض جغرافیایی(Latitude) و طول جغرافیایی(longitude) مولفه های سطحی هستند و ارتفاع از سطح دریا مولفه سوم میباشد. تعیین طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا به روشهای مختلفی امکان پذیر است که یکی از آنها استفاده از نقشه های مختصات دار(Georeference) میباشد. از آنجا که نقشه های گوگل مختصات دار هستند میتوان از داده های این سرویس نقشه استفاده کرد.

تعیین طول و عرض جغرافیایی بوسیله نقشه

برای یافتن مختصات جغرافیایی نقاط مختلف به کمک نقشه ابتدا گزینه "ارتفاع - مختصات" را در منوی سمت راست نقشه انتخاب نمایید. سپس با انتخاب نقاط بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی مربوط به آنها به همراه ارتفاع از سطح دریا در کادر مختص به هر کدام نمایش داده میشود. برای سرعت بخشیدن به کار ابتدا منطقه مورد نظر را از طریق جستجو روی نقشه بیابید و سپس نقاط را انتخاب کنید. از آنجا که برای بیان طول و عرض جغرافیایی واحدهای مختلفی وجود دارد، میتوانید واحد مورد نظر خود را در منوی مربوطه مشخص کنید تا نتایج براساس آن محاسبه شود. واحدهای موجود عبارتند از:

1) درجه – دقیقه – ثانیه

2) درجه – اعشار

نقشه توپو گرافی و محاسبه ارتفاع از سطح دریا

همزمان با تعیین طول و عرض جغرافیایی یک نقطه ارتفاع متناظر آن نقطه از سطح دریا برحسب واحد متر مشخص میگردد. این قابلیت برای تعیین عمق اقیانوسها و دریاها نیز قابل استفاده میباشد.

دقت تعیین ارتفاع در این حالت تابع داده های نقشه گوگل میباشد ولی در بررسی های انجام شده(بررسیهای پراکنده که قابل استناد نیست) و مقایسه با داده های ارتفاعی از نقشه ها و اندازه گیریهای دیگر، به نظر میرسد نتایج گوگل تا حدودی کمتر از مقداری باشد که سایر اندازه گیریها نشان میدهند. بیشترین مقدار اختلاف در نقاطی است که تغییرات ارتفاعی سریع میباشد. مانند نواحی کوهستانی یا صخره ای، به همین دلیل در دشتها و نواحی با شیب ملایم اختلاف کمتر خواهد بود.

به عنوان مثال ارتفاع قله دماوند با طول جغرافیایی 52 درجه و 6 دقیقه و 36.569 ثانیه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 57 دقیقه و 17.352 ثانیه در نقشه گوگل 5589 متر میباشد. اما برمبنای آخرین اندازه گیری انجام شده در كشور ارتفاع قله دماوند از سطح دریا 5610 متر میباشد که نزدیک به 20 متر با ارتفاع حاصل از نقشه گوگل اختلاف دارد. یا برای کوه اورست با طول جغرافیایی 86 درجه و 55 دقیقه و 30.725 ثانیه و عرض جغرافیایی 27 درجه و 59 دقیقه و 18.073 ثانیه، گوگل ارتفاع 8830 متر را نشان میدهد در حالی که ارتفاع این قله از سطح دریا برمبنای اندازه گیریهای دقیق برابر 8848 متر میباشد که اختلافی نزدیک به 18 متر ایجاد می کند.

در مواردی که مقایسه ارتفاع میان دونقطه مورد نظر است، استفاده از داده های نقشه گوگل مبنای بسیار مناسبی خواهد بود و با دقت زیاد میتوان نقطه با ارتفاع بیشتر را تشخیص داد. به عنوان مثال شهر و یا قله کوه با ارتفاع بیشتر به خوبی مشخص میشود.

برای دیدن نقشه توپوگرافی با کلیک بر روی حالت نقشه و علامت زدن گزینه عوارض زمین میتوانید نقشه ناهمواریها را در نمای برجسته ببینید. چنانچه به میزان کافی زوم نمایید یک لایه نقشه توپوگرافی به نقشه عوارض زمین اضافه میشود که در بیشترین بزرگنمایی، اختلاف ارتفاع منحنی میزانهای اصلی در آن 100 متر و منحنی میزانهای فرعی 20 متر خواهد بود.

در موارد کاربردی مانند تعیین ارتفاع شهرهای ایران، قله کوهها، عمق اقیانوسها و تعیین مختصات جغرافیایی مناطق به نکات زیر توجه داشته باشید.

  • استفاده از لایه عوارض زمین به شما کمک میکند ناهمواریها را بهتر ببینید. اما فعال کردن این لایه کمی فرایند بارگذاری نقشه را کند میکند. لذا زمانی که هدف شما فقط تعیین طول و عرض جغرافیایی است و ارتفاع اهمیتی ندارد برای بارگذاری سریعتر و کاهش حجم مصرفی اینترنت خود بهتر است این لایه را غیر فعال کنید.
  • برای بهتر دیدن کف اقیانوس ها و دریاها از نمای ماهواره استفاده کنید. در این حالت عوارض کف اقیانوس به خوبی مشخص میشود و به راحتی میتوانید قسمتهای عمیق و یا کم عمق اقیانوس ها را شناسایی کنید.
  • برای تعیین ارتفاع شهرهای بزرگ از سطح دریا در شرایطی که اختلاف ارتفاع میان دو نقطه شهر مقدار قابل ملاحضه ای باشد(مانند تهران) بهتر است حداقل و حداکثر ارتفاع برای شهر بیان شود.