باحساب
تاریخ امروز تقویم ۱۴۰۳ محاسبه سن ساعت جهانی
تبدیل

#
اپلیکیشن ساعت و تقویم
بهینه برای کاربران اندروید

تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

در تبدیل تاریخ سایت باحساب ، امکان تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به قمری و به یکدیگر بصورت آنلاین و دقیق وجود دارد. پس از وارد کردن سال و ماه و روز، نتیجه تبدیل برمبنای تقویم شمسی میلادی قمری به همراه فاصله زمانی تا تاریخ امروز محاسبه میگردد.

مبدل تاریخ آنلاین شامل موارد زیر میباشد:

برای تبدیل تاریخ تولد به میلادی ، ابتدا باید تبدیل شمسی به میلادی انتخاب گردد و سپس با وارد نمودن تاریخ تولد و اجرای تبدیل ، اطلاعات دقیق تاریخ تولد به میلادی و شمسی و قمری و همچنین فاصله زمانی از تولد تا امروز نمایش داده میشود.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و تاریخ میلادی به شمسی

هر سال عادی تقویم میلادی و تقویم شمسی ۳۶۵ روز و سالهای کبیسه ۳۶۶ روز دارد. اولین روز تقویم شمسی ، جمعه ۱ فروردین سال ۱ و معادل ۲۲ مارچ (March) سال ۶۲۲ میلادی (Gregorian) میباشد. بنابراین فاصله زمانی ابتدای تقویم میلادی و ابتدای تقویم شمسی برابر با ۲۲۶۸۹۵ روز و معادل ۶۲۲ سال و ۲ ماه میلادی و ۲۲ روز خواهد بود.

كبیسه های تقویم هجری شمسی با فاصله چهار سال و گاهی پنج سال میباشند. سالهای کبیسه شمسی ازطریق محاسبه لحظه تحویل سال و مقایسه آن با لحظه ظهر حقیقی برای نصف النهار رسمی ایران (طول جغرافیایی ۵۲/۵ درجه شرقی) تعیین میگردند.

سالهای کبیسه تقویم میلادی به روش زیر تعیین میشوند:

با توجه به اعداد فوق و موقعیت سالهای کبیسه، تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و همچنین تبدیل تاریخ میلادی به شمسی قابل محاسبه خواهد بود.

ماههای تقویم شمسی و میلادی

در ادامه نام ماههای میلادی و شمسی ، تعداد روزهای ماه و تبدیل آنها به یکدیگر قابل مشاهده است.

نام و ترتیب ماههای میلادی
ترتیبنام فرانسوینام انگلیسیتعداد روز
۱ژانویهJanuary (جَنیوئری)۳۱
۲فوریهFebruary (فِبریوئری)۲۸ یا ۲۹
۳مارسMarch (مارچ)۳۱
۴آوریلApril (اِیپریل)۳۰
۵مهMay (مِی)۳۱
۶ژوئنJune (جون)۳۰
۷ژوئیهJuly (جولای)۳۱
۸اوتAugust (آگِست)۳۱
۹سپتامبرSeptember (سِپتِمبِر)۳۰
۱۰اکتبرOctober (آکتوبِر)۳۱
۱۱نوامبرNovember (نُوِمبِر)۳۰
۱۲دسامبرDecember (دیسِمبِر)۳۱
تبدیل ماه شمسی به میلادی
معادل به میلادی۱۴۰۳ شمسی
20 March - 19 Aprilفروردین
20 April - 20 Mayاردیبهشت
21 May - 20 Juneخرداد
21 June - 21 Julyتیر
22 July - 21 Augustمرداد
22 Aug - 21 Sepشهریور
22 Sep - 21 Octمهر
22 Oct - 20 Novآبان
21 Nov - 20 Decآذر
21 Dec - 19 Janدی
20 Jan - 18 Febبهمن
19 Feb - 20 Marاسفند
تبدیل ماه میلادی به شمسی
معادل به شمسیماه میلادی (2024)
۱۱ دی تا ۱۱ بهمنJanuary (جَنیوئری)
۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفندFebruary (فِبریوئری)
۱۱ اسفند تا ۱۲ فروردینMarch (مارچ)
۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشتApril (اِیپریل)
۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خردادMay (مِی)
۱۲ خرداد تا ۱۰ تیرJune (جون)
۱۱ تیر تا ۱۰ مردادJuly (جولای)
۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریورAugust (آگِست)
۱۱ شهریور تا ۹ مهرSeptember (سِپتِمبِر)
۱۰ مهر تا ۱۰ آبانOctober (آکتوبِر)
۱۱ آبان تا ۱۰ آذرNovember (نُوِمبِر)
۱۱ آذر تا ۱۱ دیDecember (دیسِمبِر)

تبدیل سال شمسی به میلادی

تبدیل سال شمسی به میلادی در سالهای عادی (غیر کبیسه)، از تاریخ ۱ فروردین تا ۱۰ دی مطابق رابطه زیر محاسبه میشود:

۶۲۱ + سال شمسی = سال میلادی

و چنانچه تاریخ شمسی ، ۱۱ دی تا ۲۹ اسفند باشد، سال میلادی به شکل زیر خواهد بود:

۶۲۲ + سال شمسی = سال میلادی

تبدیل سال میلادی به شمسی

در سالهای عادی میلادی و شمسی ، اگر تاریخ میلادی از ۲۰ مارچ (March) تا ۳۱ دسامبر (December) باشد، تبدیل سال میلادی به شمسی مطابق روش زیر محاسبه میشود:

۶۲۱ - سال میلادی = سال شمسی

و چنانچه تاریخ میلادی از ۱ ژانویه (January) تا ۱۹ مارچ (March) باشد، برای تبدیل میلادی به شمسی خواهیم داشت:

۶۲۲ - سال میلادی = سال شمسی

تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی

طول یک سال قمری ۳۵۴ یا ۳۵۵ روز است و مبدا تقویم هجری قمری جمعه اول محرم سال ۱ و برابر ۱۹ جولای (July) سال ۶۲۲ میلادی (Gregorian) و معادل ۲۷ تیر سال ۱ شمسی میباشد. بنابراین فاصله زمانی بین ابتدای تقویم میلادی و آغاز تقویم قمری برابر ۲۲۷۰۱۴ روز خواهد بود.

سالهای قمری کبیسه با فاصله ۲ یا ۳ سال قراردارند و هر دوره ۳۰ ساله قمری، ۱۱ سال کبیسه دارد که برای تعیین آنها روشهای مختلفی مانند روش حسابی (قراردادی)، بیرشک، حبش مروزی و ... وجود دارد.

ماههای تقویم قمری به ترتیب عبارتند از محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه.

هر ماه قمری ۲۹ یا ۳۰ روز دارد که در تقویم قمری هلالی ایران، تعیین روز اول ماههای قمری و سالهای کبیسه بستگی به موقعیت و زمان طلوع ماه و غروب خورشید دارد و هر ساله توسط دانشگاه تهران اعلام میگردد.

براساس تقویم قمری قراردادی، ماههای فرد ۳۰ روز و ماههای زوج ۲۹ روز دارند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم (ذی الحجه) ۳۰ روز خواهد داشت.

در مبدل تاریخ باحساب، از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۴۰۲ شمسی ، تاریخ قمری دقیقا منطبق بر تقویم قمری هلالی تعیین شده توسط دانشگاه تهران میباشد و تبدیل تاریخ قمری سایر سالها براساس تقویم قمری قراردادی اعلام میگردد.

تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir