باحساب

محاسبه فاصله شهرها ، مسافت یاب راههای ایران

دراینجا محاسبه فاصله شهرها و تعیین مسافت بین شهرها و روستاها یاهر مبدا و مقصد دلخواه برحسب کیلومتر روی نقشه ایران و راههای کشور ، بشکل آنلاین انجام میشود. مبنای کار مسافت یاب بین شهری فوق ، سرویس نقشه گوگل بوده و اکنون باکیفیتی بالا و رایگان دراختیار کاربران قرار دارد. بکمک این سرویس میتوان فاصله تهران تا اصفهان ، تهران تا شیراز ، اصفهان تا شیراز ، تهران تا مشهد ، یزد تا تهران و مسافت تمام شهرهای ایران را تا یکدیگر محاسبه و روی نقشه مشاهده نمود.

راهنمای تعیین فاصله شهرهای ایران

امکان مسافت یابی و تعیین فاصله شهرها برحسب کیلومتر موجوداست. پس ازانتخاب نام شهرهای مورد نظر بعنوان مبدا و مقصد باکلیک روی گزینه محاسبه ، فاصله مبدا و مقصد براساس مسافت راهی که روی نقشه نمایان میشود ( برحسب کیلومتر ) اعلام میگردد.

درصورت تمایل به استفاده ازگزینه کلیک روی نقشه ، دقت نماییدکه نقطه انتخابی خارج از جاده ها و راههای اصلی نباشد.

چنانچه تمایل دارید مسافت بین شهرها و مناطق با عبور ازمنطقه ای خاص محاسبه گردد، لازمست این منطقه را بعنوان نقطه میانی وارد نمایید تا فاصله بین شهرها و مناطق براساس راهی که ازمنطقه میانی عبورمیکند مشخص شود.

پس ازانتخاب شهرهای مبدا و مقصد ، جاده و راهی بعنوان مسیر بهتر پیشنهاد میشودکه از جاده ها و اتوبانهای اصلی بگذرد و لذا راههای فرعی و حاشیه ای حتی المقدور پیشنهاد نمیگردد.

توجه: درتمامی لایه های نقشه ، عملیات مسافت یابی راههای ایران و محاسبه فاصله شهرهایی مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، کرمان ، یزد ، بنرعباس و سایر مناطق ایران و جهان بطور کامل توسط سرور گوگل انجام میشود و سایت باحساب صرفا نتیجه رانمایش میدهد. بنابراین چنانچه راه ارتباطی جدیدی درون شهرها یا بین آنها ایجاد شده باشد و در نقشه گوگل نباشد ، مسیریابی و مسافت یابی ازآن راه مقدور نخواهدبود.

مسافت بین تهران ، اصفهان ، شیراز و سایر کلانشهرهای ایران

درصورتیکه از روش جستجوی نام شهرها و مناطق جهت مسافت یابی استفاده میکنید دقت داشته باشید نقطه ای در وسط شهر انتخابی ، مبنای محاسبه آنلاین فاصله شهرها خواهد بود. این مسئله در کلانشهرهای ایران مانند تهران ، اصفهان ، شیراز ، کرج ، مشهد ، تبریز و ... بیشتر مورد توجه است چراکه گاهی فاصله مرکز یک کلانشهر تا نقاط وروردی یا خروجی همان شهر چند ده کیلومتر میباشد.

لذا اگر هدف شما یافتن فاصله شهرها ازخروجی مبدا تا ورودی مقصد میباشد، بهتراست نقاط خروجی مبدا یا ورودی مقصد را ازطریق کلیک انتخاب نمایید.