باحساب
تنظیمات
اوقات شرعی تهران
❮ قبل
امروز پنجشنبه۳۱خرداد
بعد ❯

اذان صبح ۰۳:۰۲اذان ظهر۱۲:۰۶اذان مغرب۱۹:۴۵اذان عشاء۲۰:۴۴
طلوع۰۴:۴۹عصر ۱۵:۵۵غروب۱۹:۲۳نیمه شب۲۳:۱۳
03:02--04:49
بازگشت به امروز

امروز ۱۳ ذی الحجه
تقویم و اوقات شرعی اندروید

اوقات شرعی ، اذان صبح ظهر مغرب

اوقات شرعی تهران امروز ، اذان صبح : ۰۳:۰۲ ، طلوع آفتاب : ۰۴:۴۹ ، اذان ظهر : ۱۲:۰۶، غروب آفتاب : ۱۹:۲۳ ، اذان مغرب : ۱۹:۴۵ ، نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۳

در صفحه اوقات شرعی سایت باحساب ، اوقات شرعی تهران و سایر شهرهای ایران، مطابق دستورالعمل دانشگاه تهران (نهاد رسمی تعیین اوقات شرعی ایران) اعلام میگردد.

توجه : برای نمایش اوقات شرعی سایر شهرهای ایران و یا افزودن زمان عصر و عشاء ، میتوانید بکمک تنظیمات بالای صفحه، شهر یا روستا را تغییر داده و یا زمان عصر و عشاء را اضافه نمایید.

وقت اذان صبح و طلوع آفتاب و اذان ظهر

لحظات اولیه صبح ، نور سفیدی بشکل عمودی با فاصله از سطح افق در سمت مشرق پدیدار گردیده و سپس ناپدید میشود (صبح کاذب). دقایقی بعد ، نور سفید متصل به سطح افق با شدت کم طلوع میکند و با گذشت زمان شدت نور آن بیشتر میگردد که این پدیده، نشان دهنده لحظه اذان صبح میباشد. مطابق نظر دانشگاه تهران ، وقتی خورشید 17.7 درجه زیر خط افق باشد زمان اذان صبح فرا میرسد.

با نمایان شدن لبه بالای خورشید از افق شرقی ، خورشید طلوع میکند ( طلوع آفتاب ). البته پدیده شکست نور باعث میشود ارتفاع خورشید کمی بالاتر از مقدار واقعی مشاهده شود و برای اصلاح خطا، معادل 34 دقیقه قوسی تصحیح اعمال میگردد.

ظهر شرعی یا وقت اذان ظهر زمانیست که سایه اجسام به کوتاه ترین مقدار خود برسد و خورشید از بالاترین مکان خود درآسمان بسوی مغرب متمایل شود و این زمان دقیقا وسط فاصله زمانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب خواهد بود (رسیدن قرص خورشید به نصف النهار ناظر).

زمان غروب آفتاب و اذان مغرب و نیمه شب شرعی

غروب آفتاب هنگامی روی میدهد که مرکز قرص خورشید 50 دقیقه قوس زیر افق غربی ناظر باشد و تمامی سطح خورشید از افق حقیقی پایین برود. (34 دقیقه قوس بدلیل پدیده شکست و 16 دقیقه قوس شعاع ظاهری قرص خورشید میباشد)

زمان غروب خورشید، ابتدا قرص خورشید در سمت مغرب كاملا پنهان شده و همزمان آسمان مشرق قرمز رنگ خواهد شد (حمره مشرقیه). بنابر نظر فقهای شیعه، وقت اذان مغرب به افق هر منطقه زمانیست که این قرمزی آسمان به بالای سر ناظر برسد و یا از آن بگذرد و بدین منظور باید مرکز خورشید 4.5 درجه زیر افق باشد.

نیمه شب شرعی معادل وسط فاصله زمانی میان اذان مغرب امروز و اذان صبح فردا است.

×
برو به تاریخ
سال
ماه
روز
نمایش اوقات شرعی
تغییر سال در تعیین اوقات شرعی تاثیر زیادی ندارد
×
انتخاب افق شرعی
نام شهر یا روستای خود را در کادر فوق وارد نموده و گزینه مطلوب را انتخاب نمایید.
تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir