باحساب

سامانه مسیریاب آنلاین

سامانه مسیریاب آنلاین فوق ، امکان مسیریابی روی نقشه تهران ، مشهد ، کرج ، اصفهان ، تبریز و دیگر شهرها رابادقت مناسب دارد. در مسیریاب آنلاین انتخاب مبدا و مقصد دلخواه با دو روش زیر میسراست:

1- از طریق جستجو : با انتخاب گزینه جستجو ، میتوان مبدا و مقصد را درون محل مشخص شده تایپ کرد. در این حالت پس از تایپ چند حرف از نام مکان مورد نظر، گزینه هایی نمایش داده میشود که بهتر است از میان آنها محلی را که با مبدا یا مقصد مورد نظر انطباق دارد انتخاب نمایید. پس از انتخاب مبدا و مقصد با فشردن دکمه مسیریابی عملیات مسیریابی روی نقشه و تعیین مسافت مسیر انجام خواهد شد. توجه نمایید با جستجوی نام شهر ، یک ناحیه در مرکز شهر انتخاب میشود و مبنای مسیریابی خواهد بود.

2- از طریق کلیک: دراین حالت نقاط مبدا و مقصد توسط کاربر و مستقیما روی نقشه انتخاب میشوند. نقطه ای که اول بر نقشه کلیک میشود به عنوان مبدا و نقطه دوم به عنوان مقصد لحاظ شده و بلافاصله پس از مشخص کردن نقطه دوم ، مسیریابی راهها انجام میگردد. توجه شود نقاط مبدا و مقصد دراین حالت خارج از خیابانها ، معابر و راههای ارتباطی نباشند.

همچنین امکان مسیریابی درحاتهای رانندگی و پیاده روی موجود است:

1- رانندگی : مسیری نمایش داده میشودکه شامل راهها و معابر اصلی بوده و یکطرفه یا دو طرفه بودن خیابانها و جاده ها در نظر گرفته می شود.

2- پیاده روی: اگر هدف شما قدم زدن باشد می توانید از کوچه ها، راههای فرعی، خلاف جهت در خیابانهای یکطرفه و ... عبور کنید. بنابراین انتخاب این گزینه فقط باهدف پیاده روی درون شهری ( تهران ، مشهد ، اصفهان و ...) که قوانین عبور و مرور درحالت قدم زدن مطرح نیست مفید میباشد و برای انتخاب مسیر حرکت خودرو و تعیین مسافت ، مناسب نیست.

مسیر مطرح شده در حالت رانندگی معمولا از بزرگراههای فعال و مهم، جاده ها و خیابان های اصلی عبور میکند. لذا اگر مشاهده میشود مسیر پیشنهادی دربعضی حالات داری کوتاهترین فاصله نیست ، علت اینست که باگزینه حالت رانندگی ، انتخاب جاده و یا بزرگراه اصلی و طولانی بر جاده و یا راه فرعی کوتاهتر اولویت دارد.

در صورتی که تمایل دارید راه ارتباطی مورد نظر از منطقه خاصی عبور نماید، میتوانید مسیریابی را در باکمک نقطه میانی انجام دهید.