ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه سپتامبر

نهمین ماه میلادی
دارای 30 روز
نام انگلیسی
September ( سِپتِمبِر )
نام فرانسوی
Septembre ( سپتامبر )
سپتامبر سال 2021
10 شهریور 1400   تا   8 مهر 1400

ماه سپتامبر ( سِپتِمبِر ، September ) بعد از ماه اوت ( آگوست ) و قبل از ماه اکتبر قرار دارد. سپتامبر در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با روزهای آخر تابستان و اوایل فصل پاییز همزمان است.

مناسبتهای جهانی ماه سپتامبر در تقویم ایران :

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه سپتامبر چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه سپتامبر به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir