ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه اوت ( آگوست )

هشتمین ماه میلادی
دارای 31 روز
نام انگلیسی
August ( آگِست )
نام فرانسوی
Août ( اوت )
اوت ( آگوست ) سال 2021
10 مرداد 1400   تا   9 شهریور 1400

ماه اوت ( آگوست ، August ) بعد از ماه ژوئیه ( جولای ) و قبل از ماه سپتامبر قرار دارد. اوت (آگوست) در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل تابستان و در نیمکره جنوبی زمین با فصل زمستان همزمان است.

در تقویم ایران روز اول ماه اوت (آگوست) بعنوان روز جهانی شیر مادر ثبت شده است.

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه اوت (آگوست) چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه اوت (آگوست) به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir