ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه ژوئیه ( جولای )

هفتمین ماه میلادی
دارای 31 روز
نام انگلیسی
July ( جولای )
نام فرانسوی
Juillet ( ژوئیه )
ژوئیه ( جولای ) سال 2021
10 تیر 1400   تا   9 مرداد 1400

ماه ژوئیه ( جولای ، July ) بعد از ماه ژوئن ( جون ) و قبل از ماه اوت ( آگوست ) قرار دارد. ژوئیه ( جولای ) در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل تابستان و در نیمکره جنوبی زمین با فصل زمستان همزمان است.

در تقویم رسمی ایران برای ماه ژوئیه ( جولای ) هیچ مناسبت جهانی ثبت نشده است.

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه ژوئیه ( جولای ) چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه ژوئیه ( جولای ) به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir