ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه ژوئن ( جون )

ششمین ماه میلادی
دارای 30 روز
نام انگلیسی
june ( جون )
نام فرانسوی
Juin ( ژوئن )
ژوئن ( جون ) سال 2021
11 خرداد 1400   تا   9 تیر 1400

ماه ژوئن ( جون ، June ) بعد از ماه مه ( می ) و قبل از ماه ژوئیه ( جولای ) قرار دارد. ژوئن ( جون ) در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با روزهای آخر بهار و روزهای اولیه تابستان همزمان است.

مناسبتهای جهانی ماه ژوئن ( جون ) در تقویم ایران :

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه ژوئن ( جون ) چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه ژوئن ( جون ) به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir