ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه مه ( می )

پنجمین ماه میلادی
دارای 31 روز
نام انگلیسی
May ( می )
نام فرانسوی
Mai ( مه )
مه ( می ) سال 2021
11 اردیبهشت 1400   تا   10 خرداد 1400

ماه مه ( می ، May ) بعد از ماه آوریل و قبل از ماه ژوئن ( جون ) قرار دارد. ماه می در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل بهار همزمان است.

مناسبتهای جهانی ماه مه ( می ) در تقویم ایران :

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه مه ( می ) چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه مه ( می ) به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir