ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه اکتبر

دهمین ماه میلادی
دارای 31 روز
نام انگلیسی
October ( آکتُبِر )
نام فرانسوی
Octobre ( اکتبر )
اکتبر سال 2021
9 مهر 1400   تا   9 آبان 1400

ماه اکتبر ( آکتوبِر ، October ) بعد از ماه سپتامبر و قبل از ماه نوامبر قرار دارد. اکتبر در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل پاییز و در نیمکره جنوبی زمین با فصل بهار همزمان است.

مناسبتهای جهانی ماه اکتبر در تقویم ایران :

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه اکتبر چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه اکتبر به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir