ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه نوامبر

یازدهمین ماه میلادی
دارای 30 روز
نام انگلیسی
November ( نُوِمبِر )
نام فرانسوی
Novembre ( نوامبر )
نوامبر سال 2021
10 آبان 1400   تا   9 آذر 1400

ماه نوامبر ( نُوِمبِر ، November ) بعد از ماه اکتبر و قبل از ماه دسامبر قرار دارد. ماه نوامبر در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل پاییز همزمان است.

مناسبتهای جهانی ماه نوامبر در تقویم ایران :

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه نوامبر چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه نوامبر به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir