ابزارهای زمانامروز چندمهتبدیل تاریختقویم ایران

ماه ژانویه

اولین ماه میلادی
دارای 31 روز
نام انگلیسی
January ( جَنیوئری )
نام فرانسوی
Janvier ( ژانویه )
ژانویه سال 2021
12 دی 1399   تا   12 بهمن 1399

ماه ژانویه (جَنیوئری ، January ) اولین ماه میلادی و قبل از ماه فوریه قرار دارد. ژانویه در کشور ایران و همچنین مناطق نیمکره شمالی زمین با فصل زمستان و در نیمکره جنوبی زمین با فصل تابستان همزمان است.

در تقویم رسمی ایران برای ماه ژانویه هیچ مناسبت جهانی ثبت نشده است.

در این صفحه سایت باحساب اطلاعاتی درباره اینکه ماه ژانویه چندمین ماه میلادی ( ماه چندمه ) و دارای چند روز میباشد به همراه معادل ماه ژانویه به تاریخ شمسی ایران و نام این ماه به انگلیسی و فرانسوی و فارسی ارائه گردیده است.

برای تبدیل دقیق روزهای تقویم میلادی به شمسی ، به بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برای مشاهده اطلاعات سایر ماههای تقویم میلادی به لینک ماههای میلادی مراجعه نمایید.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir