باحساب

نقشه شیراز آنلاین

در این قسمت از سایت نقشه شیراز ( shiraz map ) نمایش داده شده است. شیراز مرکز استان فارس میباشد که در جنوب ایران واقع شده است. اینجا نقشه شیراز با تمام جزئیات از جمله راههای شیراز، معابر سطح شهر شیراز ، خیابانهای شیراز و ... نمایش داده شده است. برای نمایش نقشه شیراز لایه های مختلفی وجود دارد. روی هر کدام از این لایه ها می توانید درون شهر شیراز و همچنین تمام راههای استان فارس مسیریابی انجام دهید. همچنین میتوانید مساحت و محیط مکانهای مورد نظر خود را روی هرکدام از این لایه های نقشه محاسبه کنید. به کمک گزینه طولیابی فاصله بین هر دو نقطه روی نقشه شیراز محاسبه میگردد. از دیگر قابلیتهای کاربردی نقشه شیراز اندازه گیری ارتفاع و تعیین طول و عرض جغرافیایی نقاط مختلف شهر میباشد. شما میتوانید ارتفاع کوههای استان فارس و نقاط دیگر ایران و جهان و نقاط مختلف درون شهر را به همراه مختصات جغرافیایی آنها محاسبه نمایید.

نقشه خیابانهای شیراز

با استفاده از لایه های مختلفی که در نظر گرفته شده، خیابانها و کوچه ها و معابر درون شهر شیراز و شهرهای اطراف آن قابل مشاهده میباشد. از طریق منوی جستجو میتوان خیابانهای مورد نظر را روی نقشه شیراز یافته و آدرس مورد نظر خود را بیابید. همچنین میتوانید با استفاده از قابلیت مسیر یابی آدرس مورد نظر خود را به صورت خودکار پیدا کنید.

نقشه ماهواره ای شیراز

در لایه نقشه ماهواره ای، عکسهای واقعی که توسط ماهواره گوگل از شهر شیراز گرفته شده است مشاهده میگردد. این عکسها شامل تمام جزئیات شهر شیراز از ارتفاع بالا میباشد. این لایه به دو صورت وجود دارد. لایه اول عکس ماهواره ای از سطح شیراز بدون توضیح روی نقشه و لایه دوم عکس ماهواره ای از سطح شهر به همراه توضیحات روی نقشه شیراز را در اختیار شما قرار میدهد.

نقشه تهران و نقشه مشهد به همراه نقشه کرج و نقشه اصفهان قابل مشاهده در لایه های مختلف هستند.