باحساب

نقشه کرج و حومه آنلاین

نقشه کرج ( Karaj map ) و حومه آن باجزئیات کامل و درمقیاس های مختلف درحال نمایش است. شهر کرج مرکز استان البرز بوده و درغرب استان تهران واقع شده است. نقشه کرج دراین بخش باتمام جزئیات ازجمله معابر و کوچه ها، سازمانها و مراکز مهم شهر کرج و ... مشاهده میگردند. جهت نمایش نقشه کرج ازلایه های مختلفی باجزئیات بالا استفاده شده است. بکمک هرکدام ازلایه های نقشه موجود درسایت باحساب میتوان میان هرمبدا و مقصد دلخواه روی نقشه کرج و تمام راههای استان البرز مسیریابی انجام داد.

امکان محاسبه مساحت و محیط قطعات زمین و اماکن و عوارض آن باهرشکل و اندازه روی نقشه های متنوع شهر کرج و حومه آن وجود دارد. باوجود قابلیت سنجش فاصله میتوان فاصله بین هردو نقطه شهر کرج و همچنین استان البرز را بدست آورد. ازدیگر امکانات کاربردی این نقشه میتوان به قابلیت اندازه گیری ارتفاع و تعیین مختصات جغرافیایی نقاط نقشه کرج و حومه اشاره کرد.

نقشه خیابانهای کرج و مسیریابی

خیابانهای شهر کرج و حومه آن در نقشه راههای گوگل و لایه باجزئیات بالا وجود دارند. بکمک منوی جستجو نقشه میتوانید خیابانها و آدرس مورد نظر خود را روی نقشه کرج بیابید.

برای مسیریابی با نقشه ابتدا گزینه مربوط به مسیر را انتخاب نمایید. ازمنوی ظاهر شده مبدا و مقصد را انتخاب کنید. براساس حالت رانندگی یا حالت پیاده روی، مسیر به همراه فاصله مبدا و مقصد در نقشه کرج آنلاین محاسبه و اعلام میشود. باانتخاب حالت رانندگی ازبزرگراهها و معابراصلی کرج عبور میشود اما درحالت پیاده روی مسیرهای فرعی و خلاف جهت در خیابانهای یکطرفه نیز پیشنهاد میگردد.

نقشه ماهواره ای کرج و حومه به نمایش تصویر کاملی از شهر و حومه آن ازنمای ماهواره و بابزرگنماییهای متنوع اختصاص دارد. تصاویر ماهواره ای موجود براساس آپدیتهای گوگل بروز رسانی میگردد.

علاوه بر نقشه کرج امکان مشاهده نقشه تبریز و نقشه تهران و نقشه شیراز و سایر شهرها روی نقشه ایران درلایه ها و مقیاسهای متفاوت وجود دارد.