باحساب

کرنومتر آنلاین و ثبت دقیق زمان بادقت صدم ثانیه

بوسیله کرنومتر آنلاین و دقیق سایت میتوانید بازه کوچک زمان تا صدم ثانیه رابادقت بالا اندازه گیری و ثبت نمایید واین کرنومتر مناسب برای کامپیوتر و اندروید و هرابزار هوشمند میباشد. زمان سنج درحقیقت نوعی ساعت است و بکمک آن میتوان بازه زمانی رااندازه گیری کرد. اگر مبنای شروع شمارش ازصفر باشد( باروند افزایشی)به آن کرنومتر ( Stopwatch ) گفته میشود.

ساختاری که در کرنومتر درراستای اندازه گیری زمان بکار میرود ممکن است مکانیکی یا الکترونیکی و یا ترکیبی ازهردو باشد. روش برنامه نویسی کرنومتر آنلاین سایت مورد استفاده قرار گرفته مبتنی برروش الکترونیکی بوده و مبنا درآن زمان سیستمهای رایانه بوده و درنوع خود کاملا دقیق هستند.

نحوه کاربا کرنومتر آنلاین سایت بسیار ساده بوده و پس ازکلیک دکمه Start ، عملیات شمارش زمان بادقت صدم ثانیه آغاز میگردد. هرجابه ثبت زمان نیاز داشتید باکلیک گزینه Set ، زمان مورد نظر نمایش داده میشود و درمدتی که شمارنده کرنومتر درحال کاراست هروقت دکمه Set کلیک کنید زمان جدید نیز مانند زمانهای قبلی درلیست قرار خواهد گرفت. علاوه براین فاصله زمانی دو ثبت متوالی نیز محاسبه میگردد.

گزینه Stop ، جهت متوقف کردن شمارنده و گزینه Reset ، جهت پاک کردن زمان ثبت شده و صفر کردن شمارنده میباشد.

لازم بذکراست درنوشتن برنامه کامپیوتر برای کرنومتر ، بدلیل اینکه هرحلقه ازبرنامه مدتی طول میکشد تااجرا شود، دراندازه گیری واحد های کوچک زمان خطا ایجاد شده و درکار اندازه گیری زمان اختلال ایجاد میگرددکه دربرنامه نویسی کرنومتر آنلاین باحساب ، بالحاظ کردن تکنیک های مناسب این مشکل کاملا برطرف گردیده و لذا زمانیکه دراین صفحه اندازه گیری و ثبت میشود بسیار دقیق بوده(مبتنی بر زمان ریزپردازنده) و میتواند مبنای ثبت و اندازه گیری زمان تا صدم ثانیه و بادقت بالا قرار گیرد.