باحساب
تقویم ۱۴۰۳امروز چندمهاوقات شرعی تبدیل تاریخ محاسبه سن فاصله دو تاریخ

تاریخ ماه رمضان

اول رمضان ( تاریخ شروع )سه شنبه   ۲۲   اسفند   ۱۴۰۲2024 March 12

روز ۲۹ رمضان ( آخرین روز )سه شنبه   ۲۱   فروردین   ۱۴۰۳2024 April 9

عید فطر ( اول شوال ) تعطیل رسمیچهار شنبه  ۲۲   فروردین   ۱۴۰۳2024 April 10

در تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ ایران، ماه شعبان ۳۰ روز دارد و تاریخ شروع ماه رمضان سال ۱۴۴۵ هجری قمری روز سه شنبه ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۲ شمسی ( ۲۰۲۴ میلادی ) است و تا روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ( تاریخ پایان ) ادامه می یابد. ماه رمضان در این سال دارای ۲۹ روز میباشد. عید فطر سال ۱۴۰۳ برابر ۲۲ فروردین میباشد

تاریخ مناسبتهای ماه رمضان ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ ایران :

تاریخ مناسبتها در سایت باحساب براساس تقویم رسمی ایران میباشد.

تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir