باحساب
تقویم ۱۴۰۱ امروز چندمه اوقات شرعی تبدیل تاریخ محاسبه سن فاصله دو تاریخ

ماه رمضان سال ۱۴۰۱ شمسی

اول رمضان ( تاریخ شروع )
یکشنبه   ۱۴   فروردین   ۱۴۰۱
2022 April 3
۳۰ رمضان ( آخرین روز )
دوشنبه   ۱۲   اردیبهشت   ۱۴۰۱
2022 May 2
عید فطر ( اول شوال ) تعطیل رسمی
سه شنبه   ۱۳   اردیبهشت   ۱۴۰۱
2022 May 3

در تقویم رسمی سال ۱۴۰۱ ایران، ماه شعبان ۳۰ روز دارد و تاریخ شروع ماه رمضان سال ۱۴۴۳ هجری قمری روز یکشنبه ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۱ شمسی ( ۲۰۲۲ میلادی ) است و تا روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ( تاریخ پایان ) ادامه می یابد. ماه رمضان در این سال دارای ۳۰ روز میباشد. عید فطر سال ۱۴۰۱ برابر ۱۳ اردیبهشت میباشد

مناسبتهای ماه رمضان در تقویم سال ۱۴۰۱ ایران :

تاریخ مناسبتها در سایت باحساب براساس تقویم رسمی ایران میباشد.

Copyright © 2015-2022 Bahesab.ir