باحساب
تقویم ۱۴۰۱ امروز چندمه اوقات شرعی تبدیل تاریخ محاسبه سن فاصله دو تاریخ

ماه رمضان سال ۱۴۰۱ شمسی

اول رمضان ( تاریخ شروع )
یکشنبه   ۱۴   فروردین   ۱۴۰۱
2022 April 3
۲۹ رمضان ( آخرین روز )
یکشنبه   ۱۱   اردیبهشت   ۱۴۰۱
2022 May 1
عید فطر ( اول شوال ) تعطیل رسمی
دوشنبه   ۱۲   اردیبهشت   ۱۴۰۱
2022 May 2

در تقویم رسمی ایران، تاریخ شروع ماه رمضان سال ۱۴۴۳ هجری قمری روز یکشنبه ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۱ شمسی ( ۲۰۲۲ میلادی ) است و تا روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ( تاریخ پایان ) ادامه می یابد. ماه رمضان در این سال دارای ۲۹ روز میباشد.

مناسبتهای ماه رمضان در تقویم سال ۱۴۰۱ ایران :

تاریخ مناسبتها در سایت باحساب براساس تقویم رسمی ایران میباشد.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir