باحساب

تقویم دی ۱۴۰۲

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
۱
22۸
۲
23۹
۳
24۱۰
۴
25۱۱
۵
26۱۲
۶
27۱۳
۷
28۱۴
۸
29۱۵
۹
30۱۶
۱۰
31۱۷
۱۱
1۱۸
۱۲
2۱۹
۱۳
3۲۰
۱۴
4۲۱
۱۵
5۲۲
۱۶
6۲۳
۱۷
7۲۴
۱۸
8۲۵
۱۹
9۲۶
۲۰
10۲۷
۲۱
11۲۸
۲۲
12۲۹
۲۳
13۱
۲۴
14۲
۲۵
15۳
۲۶
16۴
۲۷
17۵
۲۸
18۶
۲۹
19۷
۳۰
20۸
December  2023 - January  2024جمادی الثانی - رجب  ۱۴۴۵

تعطیلات دی ۱۴۰۲

مناسبتهای دی ۱۴۰۲

در این صفحه، تقویم دی ۱۴۰۲ با مناسبتها و تعطیلات رسمی این ماه به همراه عکس تقویم دی سال 1402 نمایش داده میشود.

عکس تقویم دی ۱۴۰۲

تقویم دی ۱۴۰۲ ، تعطیلات دی ۱۴۰۲
عکس تقویم دی ۱۴۰۲ با تعطیلات رسمی

تقویم هر یک از ماههای سال ۱۴۰۲ از طریق لینکهای زیر در دسترس است.

تقویم دی ۱۴۰۲ چند روز تعطیل دارد؟

تقویم دی ۱۴۰۲ دارای ۵ روز تعطیل است که شامل ۵ تعطیلی جمعه و بدون تعطیلی غیر جمعه میباشد

تعطیلات مناسبتی تقویم دی ۱۴۰۲ چه روزهایی است؟

این ماه تعطیلی مناسبتی ندارد

تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir