باحساب
باحساب>آمار و احتمال>محاسبه واریانس و میانگین وزنی
داده
وزن

محاسبه واریانس و میانگین وزنی هندسی، حسابی و هارمونیک آنلاین

اگر هریک از داده ها دارای ضریب وزنی مشخصی باشند آنگاه درفرمولهای مربوط به محاسبه واریانس و میانگین اندکی تغییر ایجاد میشودکه دراین بخش بصورت آنلاین قابل محاسبه هستند. میانگین و واریانس داده هایی که دارای وزن میباشند رابه ترتیب میانگین وزنی ( Weighted Mean ) و واریانس وزنی ( Weighted Variance ها) گویند و زمانی مورد استفاده قرار میگیرندکه میزان اهمیت و تاثیر داده ها متفاوت باشد. ساده ترین مورد کابرد آن در محاسبه معدل دروس درمدارس و دانشگاه است.

این صفحه ازسایت به محاسبه آنلاین انواع شاخصهای مرکزی آمار مانند واریانس و میانگین وزنی حسابی، هندسی و هارمونیک برای داده های آماری با توزیع گسسته اختصاص دارد. درکنار این موارد دامنه تغییرات و ضریب پراکندگی نیز تعیین میگردد.

برای محاسبه آنلاین میانگین و واریانس وزنی لازمست ابتدا داده ها راثبت کنید. روش کار بدین شرح است که باید هرعدد راهمراه با وزن آن درکادر مربوطه وارد نمایید و سپس بازدن دکمه ثبت، داده مورد نظر ثبت و نمایش داده میشود. دربخش نمایش اعداد وزن داده درمقابل W و خود داده درمقابل حرف D قرار میگیرد. درهرمرحله ازورود اعداد باکلیک روی گزینه محاسبه، میانگین حسابی وزنی، میانگین هندسی وزنی، میانگین هارمونیک وزنی به همراه واریانس و انحراف معیار و دامنه تغییرات محاسبه و اعلام میگردد.

لازم بذکراست به صورت پیش فرض وزن داده ها عدد 1 درنظر گرفته شده و چنانچه بدون دادن مقدار روی گزینه ثبت کلیک نمایید مشاهده ای با وزن 1 و مقدار 0 به مجموعه مشاهدات اضافه میشود.

چنانچه تمایل به حذف هریک ازاعداد ثبت شده دارید میتوانید بافشردن دکمه ای که باعلامت ضربدر مشخص شده نسبت به حذف عدد مربوطه اقدام نمایید. همچنین برای پاک کردن تمات محاسبات و اعداد میتوانید ازگزینه پاک کردن همه که در منوی بالای صفحه وجود دارد استفاده نمایید.

چنانچه وزن همه داده ها برابرباشد آنگاه میانگین و واریانس وزنی به میانگین و واریانس معمولی تبدیل میشوند. بنابراین اگر کار بارابط کاربری این صفحه وبه این شکل برای شما راحت تراست میتوانید جهت محاسبه پارامترهای آماری برای داده های بدون وزن نیز ازهمین صفحه استفاده نمایید