باحساب

تبدیل درجه فارنهایت به سانتیگراد

فارنهایت (F)
تبدیل

فرمول تبدیل :

سانتیگراد (C) = (F − 32) / 1.8


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.