باحساب

تبدیل درجه سانتیگراد به فارنهایت

سانتیگراد (C)
تبدیل

فرمول تبدیل :

فارنهایت (F) = C × 1.8 + 32


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.