}
وقت و زمان
ساعت و تقویم ، تبدیل تاریخ ، اوقات شرعی
[
نقشه و مکان
مسیریابی و تعیین فاصله، مساحت، مختصات
]
علمی و مهندسی
تبدیل واحد، رسم نمودار، ماشین حساب