باحساب
تاریخ امروز تقویم ایرانمحاسبه سنتبدیل تاریخ
تحویل سال ۱۴۰۱ شمسی ایران
ساعت
۱۹
:
دقیقه
۰۳
:
ثانیه
۲۶
یکشنبه ، ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
 ۱۷ شعبان ۱۴۴۳
 20 March 2022
سال ۱۴۰۱ : سال ببر (پلنگ)
زمان باقیمانده تا تحویل سال ۱۴۰۱
۴۰ روز و ۱۹ ساعت و ۲۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه
#
اپلیکیشن ساعت و تقویم
بهینه برای کاربران اندروید

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ شمسی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ (1401) شمسی : ساعت ۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شمسی - ۲۰ مارس (مارچ) ۲۰۲۲ میلادی - ۱۷ شعبان ۱۴۴۳ قمری.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز کشور افغانستان ، تقویم هجری شمسی یا تقویم هجری خورشیدی بعنوان مرجع گاهشماری رسمی پذیرفته شده است و لحظه آغاز سال شمسی در تقویم هر سال ایران دقیقا مقارن با لحظه رسیدن خورشید به نقطه اعتدال بهاری (برج فلکی حمل) میباشد. یعنی لحظه تحویل سال جدید شمسی زمانیست که فاصله خورشید ازنقطه اعتدال بهاری صفر گردد.

برای تعیین اولین روز سال جدید (اول فروردین هر سال) به این ترتیب عمل میشود:

  • اگر لحظه تحویل سال جدید قبل از لحظه ظهر باشد ، همان روز اول فروردین یا نوروز است.
  • اگر لحظه تحویل سال جدید بعد از لحظه ظهر باشد ، فردای آن روز اول فروردین یا نوروز است.

محاسبه زمان تحویل سال در ایران برمبنای نصف النهار رسمی ایران با طول جغرافیایی 52/5 درجه شرقی است.

در سایت باحساب امکان مشاهده اینکه لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ چه ساعتی است و شمارش معکوس تا زمان تحویل سال برمبنای ساعت رسمی ایران وجود دارد.

نماد حیوان سال 1401 : ببر (پلنگ)

Copyright © 2015-2022 Bahesab.ir