باحساب

لحظه تحویل سال

ثانیهدقیقهساعت
۲۶: ۳۶ :۰۶

چهار شنبه  ۱  فروردین ۱۴۰۳

20 March 2024

۹ رمضان ۱۴۴۵

سال ۱۴۰۳ : سال نهنگ (اژدها)

تا تحویل سال

لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ به ساعت رسمی ایران برابر است با ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهار شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ شمسی - ۲۰ مارس (مارچ) ۲۰۲۴ میلادی - ۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری.

زمان آغاز هر سال شمسی در تقویم ایران، همزمان با لحظه رسیدن خورشید به نقطه اعتدال بهاری (برج فلکی حمل) میباشد. (زمانی که فاصله خورشید ازنقطه اعتدال بهاری صفر گردد)

برای تعیین اولین روز سال جدید (اول فروردین هر سال) به این ترتیب عمل میشود:

  • اگر لحظه تحویل سال جدید قبل از لحظه ظهر باشد ، همان روز اول فروردین یا نوروز است.
  • اگر لحظه تحویل سال جدید بعد از لحظه ظهر باشد ، فردای آن روز اول فروردین یا نوروز است.

محاسبه زمان تحویل سال در ایران برمبنای نصف النهار رسمی ایران با طول جغرافیایی ۵۲/۵ درجه شرقی است.

در سایت باحساب میتوان مشاهده نمود که زمان سال تحویل چه ساعتی است و چند روز و چند ساعت و چند دقیقه تا تحویل سال باقیمانده است.

تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir