ابزارهای زمان تاریخ امروز تقویم ایرانمحاسبه سنتبدیل تاریخ
نام کشور
نام شهر
تحویل سال 1400 شمسی
ساعت
07
:
دقیقه
19
:
ثانیه
37
زمان باقیمانده تا تحویل سال

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز کشور افغانستان ، تقویم هجری شمسی یا تقویم هجری خورشیدی بعنوان مرجع گاهشماری رسمی پذیرفته شده است و لحظه آغاز سال شمسی در تقویم هر سال ایران دقیقا مقارن با لحظه رسیدن خورشید به نقطه اعتدال بهاری (برج فلکی حمل) میباشد. یعنی لحظه تحویل سال جدید شمسی زمانیست که فاصله خورشید ازنقطه اعتدال بهاری صفر گردد.

برای تعیین اولین روز سال جدید (اول فروردین هر سال) به این ترتیب عمل میشود:

  • اگر لحظه تحویل سال جدید قبل از لحظه ظهر باشد ، همان روز اول فروردین یا نوروز است.
  • اگر لحظه تحویل سال جدید بعد از لحظه ظهر باشد ، فردای آن روز اول فروردین یا نوروز است.

محاسبه زمان تحویل سال در ایران برمبنای نصف النهار رسمی ایران با طول جغرافیایی 52/5 درجه شرقی است.

در سایت باحساب امکان مشاهده لحظه تحویل سال 1400 برمبنای ساعت رسمی ایران و سایر کشورهای جهان به همراه زمان باقیمانده تا فرا رسیدن نوروز 1400 وجود دارد. با انتخاب کشور مورد نظر در کادر جستجو ، لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ مطابق با ساعت رسمی همان کشور نمایش داده خواهد شد.

نماد حیوان سال 1400 : گاو

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir