ابزارهای زمان
}
وقت و زمان
ساعت و تقویم ، تبدیل تاریخ ، اوقات شرعی
[
نقشه و مکان
مسیریابی و تعیین فاصله، مساحت، مختصات
]
علمی و مهندسی
تبدیل واحد، رسم نمودار، ماشین حساب

اوقات شرعی و زمان اذان صبح ظهر مغرب

درمذاهب اسلامی، دانستن اوقات شرعی جهت روزه ماه رمضان و نماز های روزانه الزامیست. اوقات شرعی اعلام شده دراین صفحه شامل وقت اذان صبح ، ظهر ، مغرب ، طلوع و غروب آفتاب ، نیمه شب شرعی امروز و همچنین ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب فردا میباشد.

درسایت باحساب تعیین اوقات شرعی به افق هر شهر ایران، مطابق دستورالعمل دانشگاه تهران است (نهاد مسئول تعیین اوقات شرعی در ایران). زمان اذان مساجد و صدا و سیمای ایران نیز برمبنای روش دانشگاه تهران میباشد.

اوقات شرعی به افق تهران ، مشهد و تمام شهرها

اوقات شرعی هرمنطقه ( تهران ، مشهد ، اصفهان و ...)، تابع مختصات جغرافیایی و ساعت و تاریخ همان منطقه است. بنابراین باداشتن اطلاعات جغرافیایی و ساعت و تاریخ محلی شهرها و بااستفاده از فرمول ریاضیات نجومی مربوطه میتوان اوقات شرعی به افق هر شهر و مکان رابا دقت مناسب و برحسب ساعت و دقیقه محاسبه کرد.

دراین بخش اوقات شرعی تهران بصورت پیش فرض نمایش داده میشود. اما امکان تعیین اوقات شرعی و زمان اذان صبح ، ظهر و مغرب به افق مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز ، اهواز ، قم ، کرج و ... ازطریق جستجوی نام شهر وجود دارد.

زمان اذان صبح ، طلوع آفتاب و اذان ظهر

اذان صبح و طلوع آفتاب ، ازجمله اوقات شرعی صبح هستند. وقتی اولین روشنایی آفتاب (فجر صادق) پدیدارشد و در سمت مشرق پخش گردید زمان اذان صبح است و ازنظر نجومی و براساس مشاهدات قبلی این پدیده لحظه ای اتفاق میافتدکه خورشید 17 تا 19 درجه زیر خط افق باشد.

هنگامیکه لبه بالایی خورشید ازپایین افق بیرون بیاید طلوع آفتاب رخ میدهد. البته درمشاهده این رویداد توسط ناظر زمینی پدیده شکست نور درون جو تاثیر داشته و مقدار آن معادل 34 دقیقه قوسی درمحاسبات لحاظ میگردد.

وقت اذان ظهر زمانی فرا میرسدکه، خورشید بیشترین ارتفاع را درآسمان داشته باشد و سایه شاخص به کمترین مقدارخود برسد. درتعریف نجومی ، رسیدن آفتاب (قرص خورشید) به نصف النهار ناظر ، زمان اذان ظهر رانشان میدهد واین تعریف مورد قبول همه مذاهب اسلامی و مسلمانان جهان است.

غروب آفتاب ، اذان مغرب و نیمه شب شرعی

اوقات شرعی مغرب شامل غروب آفتاب و اذان مغرب میباشد. وقتیکه مرکز قرص خورشید 50 دقیقه قوس زیر افق ناظر باشد و تمامی سطح خورشید از افق حقیقی پایین رود خورشید غروب میکند و زمان غروب آفتاب فرا میرسد.

درمذهب تشیع ، وقت اذان مغرب زمانیست که حمره شرقیه ( قرمزی هنگام غروب آفتاب درمشرق) بالای سر ناظر برسد و یا ازآن بگذرد و درمحاسبات نجومی این پدیده لحظه ای رخ میدهدکه مرکز خورشید 4.5 درجه زیر افق باشد.

نيمه شب شرعی عبارتست از نصف زمان مابين غروب آفتاب امروز و اذان صبح فردا. لذا کافیست نصف فاصله میان غروب آفتاب امروز و اذان صبح فردا رابه زمان غروب آفتاب امروز اضافه کنیم تا زمان نیمه شب شرعی امشب مشخص شود.