باحساب

تقویم ۱۴۰۱

در این صفحه تقویم ۱۴۰۱ با تعطیلات و مناسبتهای رسمی کشور نمایش داده میشود. برای مشاهده تقویم سال ۱۴۰۲ به لینک تقویم ۱۴۰۲ در سایت باحساب مراجعه نمایید

برای مشاهده تقویم سال ۱۴۰۳ به لینک تقویم ۱۴۰۳ مراجعه نمایید

تقویم ۱۴۰۱ چند روز تعطیل رسمی دارد؟

در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷ روز تعطیل رسمی داریم که دو روز آن جمعه است

آیا سال ۱۴۰۱ کبیسه است؟

سال ۱۴۰۱ کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد

تقویم سال ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۱

شعبان - رمضان ۱۴۴۳March - April 2022

تقویم فروردین ۱۴۰۱ (فروردین 1401

اردیبهشت ۱۴۰۱

رمضان - شوال ۱۴۴۳April - May 2022

تقویم اردیبهشت ۱۴۰۱ (اردیبهشت 1401)

خرداد ۱۴۰۱

شوال - ذی القعده ۱۴۴۳May - June 2022

تقویم خرداد ۱۴۰۱ (خرداد 1401)

تیر ۱۴۰۱

ذی القعده - ذی الحجه ۱۴۴۳June - July 2022

تقویم تیر ۱۴۰۱ (تیر 1401)

مرداد ۱۴۰۱

ذی الحجه ۱۴۴۳ - محرم ۱۴۴۴July - August 2022

تقویم مرداد ۱۴۰۱ (مرداد 1401)

شهریور ۱۴۰۱

محرم - صفر ۱۴۴۴August - September 2022

تقویم شهریور ۱۴۰۱ (شهریور 1401)

مهر ۱۴۰۱

صفر - ربیع الاول ۱۴۴۴September - October 2022

تقویم مهر ۱۴۰۱ (مهر 1401)

آبان ۱۴۰۱

ربیع الاول - ربیع الثانی ۱۴۴۴October - November 2022

تقویم آبان ۱۴۰۱ (آبان 1401)

آذر ۱۴۰۱

ربیع الثانی - جمادی الاول ۱۴۴۴November - December 2022

تقویم آذر ۱۴۰۱ (آذر 1401)

دی ۱۴۰۱

جمادی الاول - جمادی الثانی ۱۴۴۴December 2022 - January 2023

تقویم دی ۱۴۰۱ (دی 1401)

بهمن ۱۴۰۱

جمادی الثانی - رجب ۱۴۴۴January - February 2023

تقویم بهمن ۱۴۰۱ (بهمن 1401

اسفند ۱۴۰۱

رجب - شعبان ۱۴۴۴February - March 2023

تقویم اسفند ۱۴۰۱ (اسفند 1401
تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir