ساعت رسمی
تاریخ امروز ایران
ساعت ایران
00:00:00
ساعت جهانی
00:00:00
00:00:00
شمسی
--
--
میلادی
--
--
قمری
--
--
زمان و تاریخ

ساعت ، تبدیل تقویم

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

نقشه و محاسبه

مساحت، فاصله، ارتفاع

ماشین حساب

دارای اعداد مختلط

تبدیل واحد

انواع واحدها و یکاها

تاریخ امروز آنلاین و امروز چندمه میلادی قمری شمسی به تقویم دقیق روز

امروز چندمه میلادی یا قمری هست؟ بعبارت دقیق تر بنابر تقویم و تاریخ روز جهان و بنابر تقویم روز ایران ، امروز به میلادی شمسی ویا قمری چندم است؟شاید درطول روز باسوالاتی اینچنین برخورد کرده باشید. میتوانید پاسخ سوالات فوق و تاریخ امروز ( today ) رادراین بخش سایت باحساب آنلاین ببینید. درادامه باتوضیحاتی مختصر و مفید دررابطه با تاریخ میلادی و قمری و ترتیب ماهها باشما همراه هستیم.

تاریخ امروز به میلادی و تقویم روز جهان

دانستن اینکه امروز چندمه میلادی است ازآنجایی اهمیت داردکه تقویم میلادی یاگاهشمار گریگوری دربسیاری ازکشورها جهان مبنای تاریخ روز بوده و میتوان ازآن بعنوان تقویم روز و بین المللی یاد کرد. مبدا تاریخ دقیق میلادی که امروز درجهان مرسوم است،میلاد حضرت مسیح بوده و ترتیب ماههای میلادی بشرح زیرمیباشد:

January(1) , February(2) , March(3) , April(4) , May(5) , June(6) , July(7) , August(8) , September(9) , October(10) , November(11) , December(12) / end

ازمیان ماههای میلادی فوق March , January , May , July , August , October , December دارای 31 روز و ماههای میلادی April , June , September , November دارای 30 روز هستند. ماه February نیز 28یا29 روزه خواهد بود.

توجه داشته باشید برمبنای اختلاف ساعت میان مناطق مختلف جهان، اگر امروز درایران بطور مثال جمعه باشد بسته به اینکه ساعت به وقت تهران چند است، امکان دارد روز هفته درپایتختهای سایر نقاط جهان پنجشنبه یاشنبه باشد. بنابراین اختلاف زمان میان دو منطقه بر تاریخ روز آنهادر تقویم رسمی موثر خواهد بود و تاریخ دقیق امروز درکشورهای مختلف جهان براساس اختلاف زمان آنهابا ساعت جهانی (UTC) تعیین میگردد. این مسئله بر تاریخ میلادی شمسی (جلالی) و قمری تاثیر یکسان دارد و بنابراین تاریخ روز هر کشور متاثراز زمان محلی آن کشورمیباشد.

تاریخ امروز به میلادی ،که آنلاین و دقیق نمایش داده میشود برمبنای ساعت رسمی ایران است. بنابراین بکمک جدول تاریخ امروز ، براحتی مشخص میشودکه امروز چندمه میلادی شمسی و قمری در تقویم روز جهان وبه وقت محلی ایران میباشد.

تاریخ روز و ماههای قمری

تقویم قمری درکشورهای اسلامی رایج بوده و تقویم روز و مذهبی مسلمانان محسوب میشود. مبدااین تاریخ ، زمان هجرت پیامبر اسلام ازمکه به مدینه بوده و اساس آن چرخش ماه دور زمین میباشد.طول یک سال قمری 354یا355 روز و هر ماه معادل 29یا30 روز میباشد.علاوه بر تاریخ شمسی ، درایران تاریخ قمری نیز جهت مناسبتهای مذهبی بکار میرود. تاریخ امروز به قمری دراین صفحه برپایه تاریخ رسمی و رایج ایران میباشدو امکان دارد دربعضی از روزها بابرخی کشورهای عربی یاسایر نقاط جهان یک یاحداکثر دو روز تفاوت داشته باشد و البته تفاوت در تاریخ روز ، ناشی ازمحاسبات متفاوت سالهای کبیسه و شیوه روئیت هلال ماه درتشخیص دقیق ابتدا و انتهای ماههای قمری است. ماهها دریک سال قمری به ترتیب زیر هستند:

1- محرم 2- صفر 3- ربیع‌الاول 4- ربیع‌الثانی 5- جمادی‌الاول 6- جمادی‌الثانی 7- رجب 8- شعبان 9- رمضان 10- شوال 11- ذیقعده 12- ذیحجه

ماههای رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم ماههای حرام تقویم قمری هستند.

دربخش تاریخ امروز آنلاین ، علاوه برمشاهده ساعت کشورها و اختلاف ساعت باساعت جهانی و آگاهی ازاینکه امروز چندمه ماه میلادی ویا قمری هست، میتوانید ازیک کرنومتر ، زمان سنج ، مبدل تاریخ دقیق میلادی شمسی قمری نیز استفاده نمایید. همچنین امکان تعیین اوقات شرعی و وقت اذان امروز و فردا درهرنقطه ایران درنقشه وجوددارد.