باحساب

نقشه جهان آنلاین و کیفیت بالا

منظوراز نقشه جهان ( World map ) عکس و تصویریست تهیه شده ازسطح کره زمین وبامقیاس معین. ازانواع نقشه های جهان میتوان نقشه ماهواره ای و هوایی ، مرزهای سیاسی کشورها ، آب و هوا ، راهها و خطوط ارتباطی راعنوان کرد. اطلس نیز ، مجموعه‌ نقشه هایی باعناوین و موضوعات متنوع مرتبط بافرهنگ ، جغرافیا ، اقتصاد و ... بوده ودرحالت کلی مبنای تهیه اطلس ، عکس و تصویر ، اطلاعات ، آمار ، ارقام و جداول مرتبط باموضوعی خاص برحسب موقعیتهای مکانی مختلف روی نقشه جغرافیایی جهان یا کشورها و شهرها و مناطق دنیا میباشد.

یکی ازمراجعی که نقشه جهان با کیفیت بالا و بهمراه کشورهای دنیا رابخوبی نشان میدهد و میتوان ازآن بعنوان یک اطلس کامل جغرافیایی و آنلاین جهان یاد کرد ، سرویس گوگل مپ میباشد. باحساب امکان استفاده ازتمامی امکانات و ویژگیهای محاسباتی گوگل مپ و رافراهم نموده و جهت بارگذاری لازمست ابتدا گزینه نمایش نقشه جهان راکلیک نمایید.

این سرویس علاوه برنمایش نقشه ماهواره ای و هوایی ، مرزهای سیاسی ، شهرها ، کشورها ، راهها و مسیرهای ارتباطی کل دنیا ، امکان مشاهده مدل ارتفاعی زمین و انجام محاسبات متنوع روی نقشه جهان آنلاین رافراهم میکند. ازجمله آنها میتوان محاسبه مساحت و محیط زمین ، فاصله شهرها و مسیریابی میان هرمبدا و مقصد دلخواه ، محاسبه طول مسیر پیمایش ، تعیین مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا رانام بردکه همه آنها دارای کیفیت بالا و دقت زیاد میباشند و استفاده ازآنها بصورت لینک درکنار نقشه آنلاین جهان امکانپذیر میباشد.

همچنین بکمک نمای پانوراما امکان مشاهده عکس و تصویر 360 درجه نقاط مختلف کشورهای جهان وجود دارد و باانتخاب علامت آدمک موجود و کشیدن آن برروی نقاطی که تصویر و عکس پانوراما دارند میتوانید نمای زیبایی ازخیابانها پارکها اماکن تاریخی و مذهبی و طبیعی دنیا راببینید.

نقشه ماهواره ای جهان و عکس هوایی کل دنیا

نماهای متنوع نقشه جهان آنلاین ، جهت نمایش درنظر گرفته شده و شامل نقشه راههای گوگل و ، مدل ارتفاعی و برجسته زمین و عکس هوایی و ماهواره ازنقاط مختلف جهان میباشد و مطابق بانیاز هریک ازاین لایه ها قابل انتخاب میباشند توجه نمایید هریک ازلایه ها براساس آپدیتهای گوگل بروز رسانی شده و قابل استفاده هستند.در نقشه و اطلس راهها ، حدود و مرز کشورهای جهان مشخص شده و بابزرگنمایی بیشتر شهرها و جاده و خیابانها نمایان میگردند. دربخش تصاویر ماهواره ، عکس هوایی و ماهواره ای گوگل ازتمام نقاط جهان وجود دارد. بوسیله نقشه ارتفاعی ، مشاهده ناهمواریهای جغرافیایی و ارتفاعات زمین بصورت برجسته ممکن بوده و چنانچه بااندازه کافی نقشه جهان بزرگنمایی گردد، توپوگرافی سطح زمین درکل مناطق دنیا نشان داده خواهد شد.

بابزرگنمایی نقشه آنلاین جهان میتوان جزئیات کامل نقشه ایران و کل کشورهای جهان رابا کیفیت بالا دراختیار داشت. لایه های مختلف نقشه اروپا و کشورهای اروپایی همراه سایر قاره هانیز وجود دارد. برای یافتن مکان مورد نظر نام آنرادر کادر مرتبط باجستجو وارد نمایید تاموقعیت آنرا مشاهده نمایید.