باحساب

نقشه قاره اروپا و کشورهای اروپایی ، کامل و آنلاین

ازطریق باحساب امکان مشاهده آنلاین و کامل نقشه قاره اروپا و تمام کشورهای اروپایی عضوآن، مانند نقشه روسیه آلمان ایتالیا فرانسه ترکیه یونان انگلستان و ... وجوددارد. نقشه اروپا Europe map درسرویس نقشه گوگل باداشتن جزئیات زیاد یکی ازبهترین و کامل ترین نقشه ها و اطلس های سیاسی و جغرافیایی موجودبرای قاره اروپا میباشد. امکان محاسبات مختلف روی نقشه اروپایی گوگل نظیر محاسبه مساحت و محیط زمین ، تعیین مختصات و ارتفاع نقاط زمین وجود دارد. علاوه برامکانات مطرح شده ، قابلیت تعیین فاصله شهرها و مسیریابی میان هردو نقطه نقشه اروپا موجوداست که درهر مورد باانتخاب لینک مربوطه و ورودبه بخش مرتبط میتوانید نسبت به انجام محاسبات آنلاین مورد نظر خود اقدام نمایید.

اروپا پنجمین قاره دنیا ازنظر وسعت بوده و بعداز اقیانوسیه ، دومین قاره کوچک جهان محسوب میشود وبه قاره سبز معروف میباشد. باقرار گرفتن درنیمکره شمالی زمین، دارای آب و هوای معتدل و مرطوب و درنواحی شمالی سرد و قطبی است. درحدود یازده درصد جمعیت جهان ساکن کشورهای اروپایی هستند واین قاره ازنظر تراکم جمعیت دررتبه دوم جهان قرار دارد. ترکیه و روسیه مرز اروپا و آسیا محسوب شده و ازاین لحاظ دارای اهمیت استراتژیک میباشند.

نماهای نقشه اروپا

برای نقشه اروپا لایه های مختلفی مثل اطلس و نقشه راههای و گوگل ، نقشه ارتفاعی و تصویر ماهواره ای از نقاط مختلف قاره اروپا درنظر گرفته و مطابق بانیاز هریک ازاین نماها قابل انتخاب میباشد. درمنوی راهها، حدود و مرز سیاسی کشورها مشخص شده و با بزرگنمایی بیشتر برروی نقشه قاره اروپا جزئیات بیشتری ازشهرها و جاده ها و عوارض جغرافیایی نمایان میگردند.

درلایه تصاویر ماهواره ای وبرای برخی شهرهای مهم اروپا ، چنانچه تاآخرین حد زوم کنید نمای مایل نیز قابل روئیت است. درلایه ارتفاعی ، ناهمواریها و پستی و بلندیهای قاره ، بصورت برجسته نمایان میگردد و ارتفاع نقاط ازطریق نقشه توپوگرافی آنلاین قابل ارزیابی و محاسبه کامل است.

نقشه روسیه و کشورهای اروپای شرقی

ازمنظر سیاسی قاره اروپا بطورمعمول به اروپای غربی و شرقی تقسیم میشود. اکثریت کشورهای بخش شرقی مثل روسیه اوکراین لهستان و ... مدت زمانی درگروه کشورهای بلوک شرق بشمار میرفتند. کشور روسیه بعنوان پهناورترین کشور جهان درهردو قاره آسیا و اروپا گسترده گردیده وبا وجوداینکه ازلحاظ جغرافیایی عمده خاک روسیه دربخش آسیایی قرار گرفته، اکثریت جمعیت ساکن کشور روسیه درقسمت اروپایی زندگی میکنند. درمنوی بالا، نقشه روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی باجزئیات کامل نشان داده میشود.

نقشه آلمان ایتالیا فرانسه ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی

عمده کشورهای پیشرفته اروپایی درقسمت غربی قاره اروپا واقع هستند. ازجمله این کشورها میتوان آلمان فرانسه ایتالیا انگلستان یونان هلند دانمارک سوئد و ... رانام برد. نقشه جغرافیایی آنلاین تمامی کشورهای اروپا ، کامل و باامکانات ویژه محاسباتی موجود بوده واین محاسبات درتمامی لایه های آنلاین امکانپذیرمیباشد.

باتغییر بزرگنمایی روی نقشه قاره اروپا میتوان و سایر کشورها مانند نقشه ایران ، نقشه عراق و ... رامشاهده نمود.