باحساب

نقشه افغانستان آنلاین

نقشه افغانستان ( Afghanistan map ) دراین صفحه آنلاین نمایش داده میشود و لایه های متنوعی جهت نمایش نقشه افغانستان موجوداست.

درهریک نقشه های موجود درسایت باحساب درمنوی بالای صفحه شکل متفاوتی از نقشه افغانستان به نمایش درمی آید وروی همه این لایه های نقشه امکان مسیریابی راهها در افغانستان، محاسبه مساحت زمین و فاصله شهرها درافغانستان وجود دارد. علاوه براین محاسبه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا آنلاین امکانپذیراست.

جهت یافتن شهر یا منطقه ای خاص از افغانستان، میتوانید درقسمت جستجو نام مکان راوارد نمایید تا آن نقطه در نقشه افغانستان آنلاین نمایش داده شود.

همچنین امکان مسیریابی راههای افغانستان میان هر شهر و ولایت دلخواه وجود داشته و برای این منظور ابتدا باید گزینه مربوط به مسیر راانتخاب نمایید. درمحل وارد کردن نام مبدا و مقصد نام شهر یا مکان مورد نظر خود راتایپ کرده و سپس براساس اینکه حالت رانندگی یا حالت پیاده روی رادرنظر دارید مسیر مناسب و فاصله شهرها برحسب کیلومترروی نقشه افغانستان نمایان میگردد.

درلایه نقشه ماهواره ای افغانستان تصویر مناطق، جلگه ها و ... را براحتی اززاویه دید ماهواره مشاهده نمود. درصورت بزرگنمایی درهر شهر مانند هرات و کابل و ... نقشه آن شهر نمایان میگردد.

غیراز نقشه افغانستان نقشه سایر کشورهای جهان مانند و نقشه ایران و نقشه عراق و نقشه سوریه ... نیز قابل نمایش است.