ساعت رسمی
تاریخ امروز ایران
ساعت ایران
00:00:00
ساعت جهانی
00:00:00
00:00:00
شمسی
--
--
میلادی
--
--
قمری
--
--
زمان و تاریخ

ساعت ، تبدیل تقویم

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

نقشه و محاسبه

مساحت، فاصله، ارتفاع

ماشین حساب

دارای اعداد مختلط

تبدیل واحد

انواع واحدها و یکاها

ساعت رسمی ایران آنلاین به وقت تهران و دقیق

الان ساعت به وقت تهران چنده ؟جهت پاسخ دادن این سوال و مشاهده ساعت رسمی ایران آنلاین و دقیق میتوانید ازبخش زمان درسایت باحساب استفاده نمایید. علاوه بر ساعت حال حاضر ایران تاریخ امروز به میلادی، شمسی قمری و زمان جهانی و ساعت رسمی سایر کشورهای جهان آنلاین اعلام میشوند.

درایران پیش ازتعیین ساعت رسمی کشور، تعیین زمان باروش محلی بوده و معمولا درهرمنطقه هنگام صبح و ظهر و غروب ساعت راروی 12 تنظیم میکرده اند. بنابراین زمانیکه اعلام میشد برابر بود باتعداد ساعاتیکه ازآخرین صبح ، ظهر ویا غروب گذشته است و لذا ساعت هماهنگ برای ایران وجود نداشته. پس ازتعیین زمان رسمی کشورکه درسال 1311 شمسی انجام شد مشکلات ناشی ازعدم هماهنگی ساعت مناطق مختلف کشور بامعیار قرار دادن ساعت به وقت تهران برطرف گردید.

روش تعیین ساعت رسمی ایران

درحال حاضر ساعت رسمی ایران باکد بین‌المللی IRSTیاIT براساس موقعیت جغرافیایی پایتخت و به وقت تهران تعیین میشود.بادرنظرگرفتن نصف النهاری که تهران درآن قرار گرفته اختلاف زمانی ساعت ایران با ساعت جهانی دردوران پاییز و زمستان برابربا سه ساعت و نیم و دربهار و تابستان چهار ساعت و نیم خواهد بود.

ازتوضیحات فوق مشخص میشود اولین گام درتعیین ساعت رسمی ایران به وقت تهران آگاهی اززمان هماهنگ جهانی بعنوان مبنای محاسبه دقیق زمان است.ازاینرو لازمست تامنبعی قابل اطمینان و دردسترس جهت اعلام ساعت حال حاضر جهان داشته باشیم و یک گزینه مناسب استفاده ازساعت آنلاین مراکزداده و سرورها میباشد.

درمراکزداده و سرورهای آنلاین همواره ساعت جهانی بادقتی بالااندازه گیری شده و مبنای عمل قرار میگیرد. بنابراین ساعت جهانی موجود درمراکز داده(دیتاسنترها) درمحاسبه ساعت رسمی ایران آنلاین و یا سایر کشورهای جهان مبنای بسیار مناسبی خواهد بود. درنتیجه بااعمال اختلاف ساعت میان ایران و زمان جهانی میتوان ساعت رسمی و دقیق ایران را آنلاین بدست آورد.

دقت ساعت آنلاین به وقت تهران

درسیستمهای آنلاین و برمبنای مرورگرهای اینترنت، انتقال اطلاعات ازسروربه رایانه کاربر مدت زمان اندکی نیاز دارد. بهمین دلیل زمان بدست آمده تاحدودی دارای خطا میباشد.درراستای کاهش اینگونه خطاها در محاسبه آنلاین ساعت رسمی ایران و به وقت تهران ، برنامه نویسی این صفحه بگونه ایست که انتقال اطلاعات ازسروربه رایانه کاربر باصرف حداقل زمان ممکن انجام شود. بهمین دلیل هیچگونه تصویر اضافی دراین صفحه وجود ندارد و حجم فایلهای ارسالی ازسرورنیز بسیار کم خواهدبود. همچنین بااتخاذ تکنیکهای مناسب کد نویسی، ساعت آنلاین موجود نیازبه تنظیم مجدداز سرور ندارند و لذا میتوان گفت ساعت رسمی ایران به وقت تهران و سایر ساعتهای آنلاین موجود بسیار دقیق هستند و بکمک آنها میتوان فهمید الان ساعت به وقت محلی درنقاط مختلف جهان چنده.